Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Οι Ιεροψάλτες

Πρωτοψάλτης : Καραμούζας Δημήτριος
Λαμπαδάριος   : Τσικόπουλος ΕυθύμιοςΜέλη Ψαλτηρίου

Γκατζάς Βασίλειος
Ζέρβας Απόστολος
Ζώης Νικόλαος
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Ραφαηλίδης Γεώργιος