Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Φωτογραφίες από τον σημερινό Αγιασμό, της ενάρξεως του Κατηχητικού Σχολείου