Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν (ἐγκώμια)
Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
(Μ. Παρασκευή, 14/4/2017, εσπέρας)