Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Άκαρπα και επιζήμια

20160306-1

Μάταια κοπιάζουμε, μάταια και άκαρπα και επιζήμια, όταν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πρόωρα τα υψηλά πνευματικά χαρίσματα. 

Αυτά τα δίνει, στο κατάλληλο καιρό, ο εύσπλαχνος Θεός σ’ εκείνους που σταθερά, υπομονετικά και ταπεινά τηρούν τις ευαγγελικές εντολές.


Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ