Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

«Συμβουλές Γέροντος σέ χριστιανούς πού ζοῦν στόν κόσμο»

Αποτέλεσμα εικόνας για Λόγος και νους - Η πατερική διάκριση τών δύο αυτών συνωνύμων

Πολεμῆστε μέ κάθε τρόπο τό πάθος τοῦ θυμοῦ, καί, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, αὐτό θά ὑποχωρήσει. Ἄν τυχόν νευριάσετε ἤ ὀργιστεῖτε, εἶναι προτιμότερο νά μήν πεῖτε τίποτε. 

Ἀπομακρυνθεῖτε ἤ, ἄν κάτι τέτοιο δέν εἶναι εὔκολο, κλεῖστε σφιχτά τά χείλη σας γιά νά μήν πεταχθεῖ ἔξω ἡ ὀργισμένη φλόγα πού καίει στήν ψυχή σας καί ἀναστατώσει ὅλο σας τό περιβάλλον. 


Ἡ σιωπή καί ἡ προσευχή εἶναι τό καλύτερο φάρμακο γι᾿ αὐτές τίς στιγμές. Ὅταν ἡ φλόγα τοῦ θυμοῦ σβήσει καί ἡ καρδιά σας γαληνέψει, τότε μόνο μπορεῖτε νά πεῖτε μέ ἀσφάλεια λόγους ὡφέλιμους.


Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:
“Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς”