Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Πρόγραμμα Λειτουργικῆς Ζωῆς, τῆς Μεγάλης καί τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος, τῶν Ἐνοριῶν Πόλεως Κατερίνης