Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Ἀνοιξαντάρια Φωκαέως εἰς ἦχον πλ. δ' (επιλογή στίχων)
(Ζωντανή ἠχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019)