Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

Πρέπει να υπομένη ο ένας τις αδυναμίες του άλλου


Πρέπει να υπομένη ο ένας τις αδυναμίες του άλλου. 

Ποιός είναι τέλειος; ποιός μπορεί να καυχηθή, ότι τήρησε την καρδιά του αμόλυντη! 

άρα είμεθα όλοι άρρωστοι, και όποιος κατακρίνει τον αδελφό του, δεν αισθάνεται ότι είναι άρρωστος· διότι ο άρρωστος τον άρρωστο δεν τον κατακρίνει.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης