Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Φωτογραφίες ἀπό τήν Ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ