Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Οἱ Ἱεροψάλτες

Πρωτοψάλτης : Καραμούζας Δημήτριος
Λαμπαδάριος : Τσίκρας Μιχαήλ


Μέλη Ψαλτηρίου

Γκατζάς Βασίλειος
Ζώης Νικόλαος
Θωμόπουλος Χρήστος
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Ραφαηλίδης Γεώργιος
Τσιουπλής Αλέξιος