Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Οἱ Ἱεροψάλτες

Πρωτοψάλτης : Καραμούζας Δημήτριος
Λαμπαδάριος : Ζώης Νικόλαος


Μέλη Ψαλτηρίου

Γκατζάς Βασίλειος
Ζέρβας Απόστολος
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Ραφαηλίδης Γεώργιος
Τσίκρας Μιχαήλ