Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Παιχνίδι στην αυλή του Ναού (φωτογραφίες) - (Κατηχητικό Παντανάσσης, Τρίτη 04.07.2017)