Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Καρδία, η βάση

Αββά Δωροθέου

Πραγματικά, αν κατευθύνει κανείς την καρδιά του στο θέλημα του Θεού, ακόμη και μικρό παιδί φωτίζει ο Θεός να του πει το θέλημα Του. 

Αν όμως δεν επιθυμεί κανείς αληθινά το θέλημα του Θεού, ακόμη και αν πάει να συμβουλευτεί προφήτη, θα δώσει ο Θεός λόγο στην καρδιά του προφήτη, για να του απαντήσει σύμφωνα με την αμαρτωλή του καρδιά, όπως λέει η Άγια Γραφή: 

«Αν πλανηθεί και λαλήσει ο προφήτης, εγώ Κύριος επλάνησα τον προφήτην εκείνον».