Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Δεν πρέπει να τον παραμορφώνει


Η Παιδεία ως μέγεθος ποιοτικό πρέπει να είναι υπόθεση καρδιακής αναγέννησης, ψυχικής μεταμορφώσεως. Δεν πρέπει να αποβλέπει ούτε στην παραγωγικότητα ούτε στην ικανοποίηση των αναγκών του κράτους. 

Πρέπει να κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο, να τον οδηγεί σε αυτογνωσία και θεογνωσία, να τον μορφώνει και να τον μεταμορφώνει. 

Δεν πρέπει να τον παραμορφώνει με την ξηρά γνώση, την βαθμοθηρία και την προσήλωση στα εφήμερα και υλικά.


Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενος Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου