Σάββατο, 3 Αυγούστου 2019

Κερδίζει στεφάνια

20160722-2

Προσέχετε να μην επαινείτε ο ένας τον άλλον κατά πρόσωπον, διότι βλάπτει και τους τελείους ο έπαινος, όχι εσάς που είστε ακόμη αδύνατοι. 

Μόνον ονειδισμοί και ταπεινώσεις ωφελούν πνευματικά τον άνθρωπο. Διότι απ’ αυτά γεννιέται η ταπείνωση. Κερδίζει στεφάνια. Υπομένοντας πνίγει τον εγωισμό και την κενοδοξία.


Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής