Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Δύναμις... Ἅγιος ὁ Θεός


(Ζωντανή ἠχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
χθές, Κυριακῇ τοῦ Ἀσώτου, 28 Φεβρουαρίου 2016)

Δύναμις ...
... Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.