Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Φωτογραφίες από τον Αγιασμό της ενάρξεως του Κατηχητικού Σχολείου του Ι.Ν. Παντανάσσης