Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Διμηνιαῖο Πρόγραμμα Λειτουργικῆς Ζωῆς Ἐνορίας (1 Νοεμβρίου - 22 Δεκεμβρίου 2016)