Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Τρισάγιος Ὕμνος, Δύναμις


( Ζωντανή ἠχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης 
σήμερα, Κυριακῇ ΣΤ' Λουκᾶν, 23 ᾽Οκτωβρίου 2016 )

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς