Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Τῇ ὑπερμάχῳ


[ Ζωντανή ἠχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
χθες, Α' Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν (τῆς Ορθοδοξίας), 20 Μαρτίου 2016 ]

(Συνψάλλει με τον χορό των Ιεροψαλτών του Ναού, 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριπόλεως και πάσης Λιβύης, κ. Θεοφύλακτος)


Κοντάκιον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.
Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον.

Τῇ ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.
Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
Ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.