Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα Λειτουργικῆς Ζωῆς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὅλων τῶν Ἐνοριῶν πόλεως Κατερίνης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος