Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Τόν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα


[ ( Ζωντανή ἠχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
χθές, Γ' Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως), 3 Ἀπριλίου 2016 ) ]


Τὸν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, 
καὶ τὴν ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.