Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

... ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ...

Ο Κύριος είπε: 
«῎Αλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον» ( Ματθ. 13, 33 ) . 

Εσύ θα ήθελες να ξέρεις το μυστικό αυτών των λόγων. Όντως σ’ αυτούς βρίσκεται μεγάλο πνευματικό μυστικό. 

Στην κοσμική λογική αυτή η ιστορία φαίνεται απλή μέχρι γελοία. «ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ· μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστι, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται» ( Α΄Κορ. 2, 14 ). 

Και όταν πνευματικά ανακρίνεται, όπως ανέκριναν οι άγιοι, τότε αυτή η ιστορία φαίνεται ως εξής:

Η ζύμη συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, η γυναίκα συμβολίζει την ψυχή του ανθρώπου, που έλαβε από τον Θεό και έβαλε μέσα της, τρία σάτα. Δηλαδή τις τρεις ικανότητες της ψυχής, το νου, την καρδιά και τη θέληση. Όλα αυτά ζυμώνονται και υγραίνονται με τη μαγιά, διαπερνώνται δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα.

Μ’ άλλα λόγια η ψυχή του χριστιανού, όταν αξιωθεί, λαμβάνει από τον Δημιουργό Της το Πνεύμα Του.

Λαμβάνοντάς το, το κρατά στον νου της, έως ότου ο νους να θεοποιηθεί και το κρατά στην καρδιά του, έως ότου η καρδιά να θεοποιηθεί και το κρατά στη θέλησή του, έως ότου όλη η θέληση να θεοποιηθεί και ασταμάτητα το κρατά και στα τρία σάτα ταυτόχρονα, έως ότου όλη η ψυχή να θεοποιηθεί.

Όταν όλα θεοποιηθούν, τότε και αγιάζουν, και αυξάνεται σαν ζύμη που ζυμώθηκε. Κι έτσι η ψυχή γίνεται μεγάλη και πλούσια και άγια. Τότε η ψυχή είναι σε θέση, ακόμα και το σώμα της- σαν όργανό της- να το πνευματοποιήσει, αναγεννήσει και αγιάσει.

Άραγε δεν είναι τέτοιο το Βασίλειο του Θεού; Και η ιστορία δεν είναι θαυμαστή;
Ειρήνη και χάρη σε σένα από τον Κύριο.


Πηγή: «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται…
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α΄»
Εκδόσεις «εν πλώ»
σελ. 274-275