Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

Τὸν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
σήμερα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 15 Μαρτίου 2015)

Ἀντὶ τοῦ Τρισαγίου

Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, 
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.