Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Με τα μάτια της ψυχής

20160425-2

Οι άνθρωποι που έχουν πνευματική ζωή βλέπουν με τα μάτια της ψυχής τους πως ο πονηρός βάζει τις παγίδες του, πως μας οδηγούν οι άγγελοι και πως ο Παντοδύναμος Κύριος επιτρέπει τους πειρασμούς, πως μας παρηγορεί.


Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης