Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018

Ετοιμασία για τον θάνατο

20151022-4

“Σε ερώτηση πως πρέπει να ετοιμαστούμε καλύτερα, για να υποδεχθούμε τον θάνατο, ο Γέρων απάντησε:

– Να ετοιμαστούμε, για να μην πεθάνουμε. Ένα ρητό λέει: 

“Εάν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις”. Η προετοιμασία μας, που θα πρέπει να γίνεται σε ολόκληρη την ζωή μας, συνίσταται στα εξής τέσσαρα σημεία:

α. Να πεθαίνουμε συνεχώς προς την αμαρτία.

β. Να μη θαρρούμε για ό,τι καλό κάναμε στον εαυτό μας και αυτοεπαινούμεθα.

γ. Όσο και να σφάλλουμε, να μην απελπιζώμεθα και

δ. Να γνωρίζουμε ότι ο Θεός παραχωρεί να αμαρτάνουμε, για να ταπεινωθούμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να εισέλθουμε στην Βασιλεία των ουρανών.”


Γέροντας Άνθιμος Αγιαννανίτης