Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Το πιο φυσικό πράγμα


Όταν μυηθεί κανείς στο αληθινό χριστιανικό πνεύμα, θεωρεί ότι είναι το πιο φυσικό πράγμα να λέει ότι είναι αχρείος δούλος. Και την ώρα που λέει ότι είναι αχρείος δούλος, γεμίζει η ψυχή του από παράδεισο, γεμίζει από την ουράνια πραγματικότητα, από τη χάρη του Θεού. Την ώρα ακριβώς που αισθάνεται ότι είναι αχρείος και το ομολογεί αυτό, βρίσκεται μέσα στη βασιλεία του Θεού.


π. Συμεών Κραγιόπουλος