Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Είσαι ελεύθερος

20160502-3

Αναγνώριζε το χάρισμα του αυτεξουσίου σου. Δεν υπόκεισαι σε κανένα κτίσμα, αλλά μόνο στον μοναδικό Κτίστη σου. Αυτόν πάντοτε να υπηρετής με κάθε ευγνωμοσύνη ως Θεό και Κτίστη, ως Πατέρα και Κύριο.


Άγιος Μάξιμος ο Γραικός