Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Τον προσκυνάει σιωπηλά


Ο Κύριος, αντί για το ένδυμα της τιμής και της υπερβάλλουσας λαμπρότητας, κοσμήθηκε με το ένδυμα της ταπείνωσης. 

Γι’ αυτό και κάθε λογική κτίση, όταν βλέπει έναν άνθρωπο να είναι ενδεδυμένος με την ταπεινοφροσύνη, τον προσκυνάει σιωπηλά, για να τιμήσει έτσι τον Δεσπότη Χριστό, τον Οποίο είδε να συναναστρέφεται το ανθρώπινο γένος, ενδεδυμένο μ’ αυτή τη στολή της ταπεινότητας.


Άγιος Ισαάκ ο Σύρος