Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Είναι μεγαλύτερη

20170412-2

Όσοι έχετε διάκριση, θαυμάστε τα μεγαλεία του Θεού. 

Ποιός όμως έχει τόσο σοφή και αξιοθαύμαστη διάνοια, που θα μπορέσει να θαυμάσει, όσο αξίζει, τη χάρη του Δημιουργού μας; 

Η χάρη, που μας ανασταίνει από την αμαρτία, είναι μεγαλύτερη από εκείνη που μας δόθηκε, όταν από την ανυπαρξία μας έφερε στην κτιστή ύπαρξη.


Άγιος Ισαάκ ο Σύρος