Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024

Λόγοι Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για τους Αγίους


μεσιτεύουν
Είναι καλό να απολαμβάνουμε την προσευχή των αγίων,
αλλ’ εφ’ όσον κι εμείς είμαστε ενεργητικοί.

Και τί μου χρειάζεται, λέει, η προσευχή του άλλου, όταν εγώ είμαι ενεργητικός;

Και βέβαια δεν θέλω να έρθης σε ανάγκη, αλλά πάντοτε βρισκόμαστε σε ανάγκη, αν το σκεφθούμε καλά… Και αν ακόμα γίνης Παύλος, θα έχης ανάγκη της προσευχής των άλλων.

Μην έχης μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, διότι θα ταπεινωθής… Αν όμως παραμένουμε αδρανείς, κανένας δεν μπορεί να μας ωφελήση.
Ε.Π.Ε. 22,366

ως ήλιοι, ακατηγόρητοι
Όπως δεν μπορεί κανείς να πή για τον ήλιο ότι είναι σκοτεινός, ούτε αυτός ακόμα ο τυφλός, έτσι και τον πολύ καλό άνθρωπο δεν θα μπορούσε κανείς να κατηγορήση.

Για την πίστι τους βέβαια πολλές φορές οι ειδωλολάτρες θα μπορούσαν να κατηγορήσουν τους χριστιανούς.

Για την ορθή όμως ζωή τους καθόλου. Μαζί με τους άλλους κι αυτοί τους θαυμάζουν και εκπλήττονται.
Ε.Π.Ε. 23,282

όσοι έχουν πίστι και βίο
Άγιοι είναι όλοι όσοι έχουν ορθή πίστι με ζωή ενάρετη. Έστω κι αν δεν κάνουν θαύματα και δεν βγάζουν δαιμόνια, είναι άγιοι.
Ε.Π.Ε. 23,366

άγγελοι στη γη
Όλη η κατάστασις οφείλεται στην ευταξία της ψυχής.
Πραγματικά αυτοί είναι άγιοι άγγελοι ανάμεσα στους ανθρώπους. Και μην απορής γι’ αυτά.

Διότι ο πολύς φόβος του Θεού δεν τους αφήνει να κατέλθουν στα βάθη του ύπνου και να βουτηχτή το μυαλό τους σε άτοπα, αλλ’ έρχεται απαλός μόνο και μόνο για να ξεκουραστούν.
Ε.Π.Ε. 23,368

και μέσα στον κόσμο
Ναι είναι δυνατό, και πάρα πολύ δυνατόν (να υπάρχουν και σήμερα άγιοι). Επειδή διηγηθήκαμε τη ζωή των παλαιών αγίων, ας μη καταφρονούμε τους αγίους που και σήμερα είναι στην εκκλησία.

Πολλές φορές υπάρχουν κρυμμένοι. Ας μη τους καταφρονούμε, επειδή κατοικούν στα σπίτια ή κυκλοφορούν στην αγορά, ούτε επειδή είναι προϊστάμενοι.
Ε.Π.Ε. 23,374

άνθρωποι σαν κι εμάς
Οι άγιοι, ενώ κι αυτοί ήσαν σαν κι εμάς άνθρωποι, κατώρθωσαν όσα κατώρθωσαν.
Ε.Π.Ε. 23,410

φίλοι του Θεού
«Φίλοι του Δεσπότου οι τρεις παίδες»
Ε.Π.Ε. 24,132

λεπτομέρειες με σημασία
Τί έφαγαν (οι απόστολοι) και πότε έφαγαν, πότε κάθισαν και που βάδισαν, και τί έπραξαν κάθε μέρα.

Όλα όσα έκαναν εκείνοι είναι για μας γεμάτα ωφέλεια… Όταν κάποιος ζή πνευματικά, και το ντύσιμο και το βάδισμα και τα λόγια και τα πράγματα κι όλα γενικά αυτού του ανθρώπου ωφελούν τους ακροατές.

Τίποτε απ’ αυτά δεν τους εμποδίζει, δεν γίνεται κώλυμα στην πορεία τους.
Ε.Π.Ε. 24,140

όλοι οι πιστοί
Ας διακονούμε τους αγίους. Κάθε πιστός είναι άγιος, αφού είναι πιστός.

Κι αν είναι λαϊκός, όμως είναι άγιος.
Ε.Π.Ε. 24,462

όχι μόνο στην έρημο (μοναχοί)
Ας μην ενδιαφερώμαστε μόνο για τους μοναχούς.
Άγιοι κι αυτοί και ως πρός την πίστι και ως πρός τη ζωή, αλλά άγιοι και οι χριστιανοί του κόσμου ως πρός την πίστι, πολλοί δε και ως πρός το βίο.

Γιατί, δηλαδή, όταν μάθουμε ότι μοναχός είναι για το Χριστό φυλακισμένος, τον επισκεπτόμαστε, κι έναν απλό χριστιανό δεν τον επισκεπτόμαστε;

Και αυτός είναι άγιος και αδελφός.


Ε.Π.Ε. 24,462 (Χρυσοστομικό Λεξικό, αρχ. Δανιήλ Αεράκη, Τόμος Α΄, σελ.67-70)