Σάββατο 22 Μαΐου 2021

Οι σημερινές ώρες του Κατηχητικού Σχολείου

 
Σήμερα Σάββατο, τα μαθήματα του Κατηχητικού σχολείου της ενορίας Παντανάσσης θα γίνουν ως εξής:

15.30 - 16.30 νήπια έως και παιδιά δευτέρας τάξης δημοτικού 

16.30 - 17.30 παιδιά τρίτης έως και έκτης τάξης δημοτικού 

17.30 - 18.30 παιδιά Γυμνασίου έως και πρώτης τάξης Λυκείου