Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

Μην παύεις


Λέγε ακατάπαυστα την ευχή “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με” με τη γλώσσα και με το νου. 

Όταν η γλώσσα κουράζεται ας αρχίζει ο νους. Και πάλιν όταν ο νους βαρύνεται, η γλώσσα. Μόνον να μην παύεις. 

Λοιπόν όταν ο ευχόμενος κρατάει τον νου του, να μην φαντάζεται τίποτα, αλλά να προσέχει μόνον στα λόγια της ευχής.


Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής