Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Η τήρησις του όρου


Κάθε χριστιανός λογικά σκεπτόμενος για τη σωτηρία του, επιποθεί την καταλλαγή του με το Θεό. 

Επιθυμεί να συγχωρηθεί και να αγαπηθεί από το Θεό δια της μετανοίας. Αλλά για να το πετύχη αυτό, να πετύχη την συγγνώμη υπό του Θεού, να πετύχη την συμφιλίωση μαζί του, πρέπει να τηρήσει τον όρο, που ο Χριστός μας μας έθεσε στο Ευαγγέλιό Του: 

«Εάν συγχωρήσουμε, θα συγχωρηθούμε».


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης