Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

«Μην προσπαθείς να κατανοήσεις για να πιστέψεις· πίστεψε για να κατανοήσεις»ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

«Μην προσπαθείς να κατανοήσεις για να πιστέψεις· πίστεψε για να κατανοήσεις».

«Αν πιστεύεις μόνο ό,τι σου αρέσει στον Λόγο του Θεού και απορρίπτεις ό,τι δεν σου αρέσει σ’ αυτόν, δεν πιστεύεις στον Λόγο του Θεού· πιστεύεις στον εαυτό σου».

«Πίστη είναι να πιστεύεις αυτό που δεν βλέπεις· και η ανταμοιβή της Πίστεως να δεις αυτό που πιστεύεις».

«Τα θαύματα δεν είναι αντίθετα στη φύση, αλλά αντίθετα σε αυτά που γνωρίζουμε εμείς για τη φύση».

«Να προσεύχεσαι σαν όλα να εξαρτώνται από τον Θεό· να αγωνίζεσαι σαν όλα να εξαρτώνται από σένα».

«Η φιλανθρωπία δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για τη δικαιοσύνη που δεν απονεμήθηκε».

«Αν απουσιάζει η δικαιοσύνη, τι άλλο είναι η πολιτική εξουσία παρά οργανωμένη ληστεία;»

«Υπάρχει κάτι χειρότερο από την αμαρτία· η αλαζονεία της αρετής».

«Η Αγάπη είναι η ομορφιά της ψυχής»