Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015

Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός...


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
σήμερα, Κυριακή του Ασώτου, 8 Φεβρουαρίου 2015)

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, 
ἅγιος Ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς.