Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ο συμβολισμός των τεσσάρων Ευαγγελιστών

     Αποτέλεσμα εικόνας για Ο συμβολισμός των τεσσάρων ευαγγελιστών         Αποτέλεσμα εικόνας για Ο συμβολισμός των τεσσάρων ευαγγελιστών

Ο συμβολισμός των τεσσάρων ευαγγελιστών με τα τέσσερα αποκαλυπτικά ζώα — άγγελο-άνθρωπο, λέοντα, μόσχο και αετό είναι πολύ παλιός και πηγάζει αφ’ ενός από την Αποκάλυψη του Ιωάννη (δ’, 6-8) και αφ’ ετέρου από το όραμα του προφήτη Ιεζεκιήλ (Α’, 5-10). 

Ο πρώτος μεταξύ αυτών που ερμήνευσε το τετράμορφο χερουβείμ του οράματος του Ιεζεκιήλ ως προεικόνιση των τεσσάρων ευαγγελιστών ήταν ο επίσκοπος της Λυών Ειρηναίος, ο οποίος συνέδεσε τον άνθρωπο με το Ματθαίο, τον αετό με το Μάρκο, το μόσχο με το Λουκά και το λέοντα με τον Ιωάννη. 

Ακολουθήθηκε από τη Δύση, ενώ η Ανατολή συνδέθηκε με τις ερμηνείες του Ανδρέα Καισαιρείας (γ614), του Αναστασίου Σιναΐτη (ηγούμενου της μονής Σινά, που πέθανε μετά το 700) και άλλων.


       Αποτέλεσμα εικόνας για Ο συμβολισμός των τεσσάρων ευαγγελιστών          Αποτέλεσμα εικόνας για Ο συμβολισμός των τεσσάρων ευαγγελιστών