Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

Δεν βλέπει το μνήμα

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Φώτης Κόντογλου και ο μύθος του χταποδιού

Το πνεύμα που δεν σκοτίσθηκε από την αμαρτία βλέπει ψηλά προς τον ουρανό, δεν βλέπει το μνήμα· ενώ το πνεύμα που έχει σκοτισθεί από την αμαρτία κοιτάζει μέσα στον τάφο και δεν βλέπει τον ουρανό. 

Η αμαρτία και η αρετή κυβερνούν την πνευματική όραση του ανθρώπου, ανάλογα με τους αντίθετους σκοπούς τους, αποκαλύπτοντας η καθεμία το δικό της κόσμο.


Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς