Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

Δεν ξεχνά ποτέ


Ο χώρος (το Μοναστήρι) που αγωνίζονται οι μοναχοί είναι χώρος μορφώσεως και μεταμορφώσεως του ανθρώπου. 

Ο λόγος του Κυρίου: «Γνώσεσθε την αλήθειαν», δεν αναφέρεται σε κάποιο είδος ακαδημαϊκής ή επιστημονικής γνώσεως ή κάποιο άλλο είδος γνωσιολογικής κατάρτισης, αλλά είναι εμπειρία Θεού, το ζην μετά του Θεού. 

Ο άνθρωπος που φτάνει στο σημείο να γεύεται τον Θεό, δεν ξεχνά ποτέ τον συνάνθρωπο.


Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός