Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

«Κανόνισε όπως σε φωτίσει ο Θεός»

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστιανοσ ορθοδοξοσ

Πολλές φορές λέω σε μερικούς: «Κανόνισε όπως σε φωτίσει ο Θεός». 

Όταν λέω «όπως σε φωτίσει ο Θεός», εννοώ ο άνθρωπος να δη τα πράγματα με Θείο φωτισμό και όχι με την ανθρώπινη λογική. Να μη νομίζη πως ό,τι αναπαύει εκείνον είναι και η φώτιση του Θεού.

-Γέροντα, πώς έρχεται ο Θείος φωτισμός;

Αν ξεσκουριάσουμε τα καλώδια, ο παλαιός άνθρωπος γίνεται καλός αγωγός και τότε περνάει η Χάρις του Θεού και δέχεται το φως της Χάριτος. 

Αλλιώς γίνονται βραχυκυκλώματα και δεν ενεργεί η Χάρις. Όλη η βάση είναι να προσέξη ο άνθρωπος να μην τον εγκαταλείψη η Χάρις του Θεού, για να έχη τον Θείο φωτισμό.

Γιατί αν δεν υπάρχη θείος φωτισμός, όλα χαμένα είναι.


Άγιος Παΐσιος