Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Μη χαίρεσαι και μην το απολαμβάνεις

Αποτέλεσμα εικόνας για Όσον μεγάλα και αν είναι τα αμαρτήματα, αφού προσεγγίσουν τη μετανοία, διελύθησαν

Να φοβάσαι μήπως γίνεις διάσημος από κάποια εργασία που κάνεις. Αν αρχίσουν οι άνθρωποι να σε επαινούν για τη δουλειά σου, μη χαίρεσαι και μην το απολαμβάνεις· όσο μπορείς κράτα τις εργασίες σου μυστικές και μην επιτρέπεις σε κανένα να μιλά γι’ αυτές.

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας