Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020

Μαζί της κι εμείςΑς σταθούμε με φόβο Θεού και ας φυλάττουμε την άσκηση των αρετών και ας μη βάζομε εμπόδιο στη συνείδησή μας· ας προσέχουμε τον εαυτό μας με φόβο Θεού, μέχρις ότου η συνείδησή μας ελευθερωθεί και μαζί της κι εμείς και πραγματοποιηθεί ένωση ανάμεσα σ’ αυτήν και σ’ εμάς. 

Και τότε η συνείδηση γίνεται φύλακάς μας και μας δείχνει που σφάλλομε. 

Αν όμως δεν υπακούσουμε σ’ αυτήν, θα φύγει από μας και θα μας εγκαταλείψει και τότε πέφτουμε στα χέρια των εχθρών και δεν μας αφήνουν πλέον.


Άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής