Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Ανάλογα με την περίσταση


Η προσευχή μπορεί να έχει πολλές μορφές στην έκταση και την έκφρασή της. Μορφοποιείται ανάλογα με την περίσταση ή ανάγκη που επικρατεί. 

Κάθε άνθρωπος που χρειάζεται αντίληψη και βοήθεια στρέφεται προς τον «δυνάμενον σώζειν Θεόν» και μορφοποιεί την προσευχή του βάσει της ανάγκης που επικρατεί. 

Παράκληση, ικεσία, δέηση, έντευξη, εξομολόγηση, ευχαριστία, δοξολογία και ό,τι άλλο παρουσιάζει η πιεστική ανάγκη.


Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός