Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Υπάρχει ο τρόπος


Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε εάν όντως υπάρχει ο Θεός και υπάρχει ο τρόπος. 

Οι πατέρες μας, οι άγιοι της εκκλησίας μας, μας έδειξαν ακόμα και το όργανο με το οποίο θα ανακαλύψουμε εάν υπάρχει Θεός. Ποιό είναι; 

Είναι η καρδία μας, το είπε ο Χριστός, “μακάριοι οι καθαροί την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται”, το οπτικό όργανον, το όργανο εκείνο με το οποίο θα εντοπίσουμε, θα δούμε τον Θεό, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η καρδία μας και μέθοδος είναι η κάθαρση της καρδίας.


Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος