Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Το πολύεδρο διαμάντι


Η Ορθοδοξία είναι η πορεία του ολοκληρωμένου ανθρώπου προς τον Πλάστη του, προς την θέωσι. 

Οδηγεί τον άνθρωπο στην πλήρη ανάπτυξή του εν τω Χριστώ και για τον Χριστό. Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνον η κατ’ εξοχήν θεολογία, αλλά είναι συγχρόνως και η αληθινή ψυχολογία, ο γνήσιος ανθρωπισμός και κοινωνισμός. 

Είναι ένα πολύεδρο διαμάντι, το οποίον από όλες τις πλευρές παρουσιάζει νέες αντανακλάσεις της αληθείας.


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης