Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Ποτέ δεν επεμβαίνει


Ο άνθρωπος καλείται ελεύθερα να δεχθεί το φως στη ζωή του, την κοινωνία αγάπης με τον Χριστό, που θα του χαρίσει την αληθινή χαρά. 

Ο Χριστός ποτέ δεν επεμβαίνει δυναστικά στη ζωή των ανθρώπων. 

Ηθελημένα πολλοί, παρασυρμένοι από τα πάθη της οιήσεως και της φιλαυτίας, επέλεξαν το σκοτάδι και όχι το φως στη ζωή τους.


Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης