Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Το ξύπνημα…


Για να μετανοήσει η ψυχή, πρέπει να ξυπνήσει. Εκεί, στο ξύπνημα αυτό, γίνεται το θαύμα της μετανοίας. 

Κι εδώ βρίσκεται η προαίρεση του ανθρώπου. Το ξύπνημα, όμως, δεν έγκειται μόνο στον άνθρωπο. 

Ο άνθρωπος μόνος δεν μπορεί. Επεμβαίνει ο Θεός. Χωρίς την χάρη δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος.


Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης