Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

«Το άλας μωράνθηκε»


Μια από τις πιο δυνατές πανουργίες του διαβόλου είναι να εξασθενήσει την καρδιά με την οκνηρία. 

Έτσι θα αποδυναμώσει τόσο τις πνευματικές όσο και τις σωματικές δυνάμεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις η καρδιά είναι στεγνή από πίστη, ελπίδα κι αγάπη. 

Μας καταβάλλει η ολιγοπιστία, η απόγνωση κι η αναισθησία προς τον Θεό και τους ανθρώπους. «Το άλας μωράνθηκε».


Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης