Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Είναι ανάλογοι των δυνάμεων μας


Οι πειρασμοί είναι δοκιμασίες που έρχονται εναντίον του ανθρώπου από το διάβολο και τους υπηρέτες του, τους κακούς ανθρώπους. 

Στην πράξη είναι ανάλογοι προς τις δυνάμεις της φύσεως του κάθε ανθρώπου. Στους δυνατότερους στην πίστη παραχωρεί ο Θεός βαρύτερους πειρασμούς για να προοδεύσουν στην αγιότητα και να αξιωθούν μεγαλύτερων στεφάνων. 

Ενώ στους αδύνατους στην πίστη και στην υπομονή, παραχωρεί ελαφρότερους πειρασμούς, για να τους βοηθήσει να νικήσουν και να μην απελπισθούν.


Γέροντας Κλεόπας Ηλίε