Πέμπτη 9 Μαΐου 2024

Η βραδυνή προσευχή


Την βραδυνή προσευχή να μην την αμελής. Να προσεύχεσαι με διάθεσιν, όπως εκείνοι που πηγαίνουν σε συμπόσιον. 

Αυτοί είναι ξύπνιοι και αισθάνονται όλο χαρά. 

Έτσι και συ, αφού πρόκειται να ομιλήσης με τον Νυμφίο σου να μην ακούς, όταν σου λέγη ο πειρασμός διάφορα για να σε εμποδίση, γιατί ξέρεις έχομεν ένα που ενδιαφέρεται πολύ για μας.


Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής