Δευτέρα 17 Απριλίου 2023

"Δεν μου είναι αρεστά τα έργα σου"


“Το γνώρισα αυτό εκ πείρας. Δεν ψεύδομαι, λέω την αλήθεια ενώπιον του Θεού, ότι γνωρίζω εν πνεύματι την Άχραντο Παρθένο.

Δεν Την είδα, αλλά το Άγιο Πνεύμα μου έδωσε να γνωρίσω Αυτήν και την αγάπη Της για μας. Χωρίς την ευσπλαγχνία Της η ψυχή μου θα είχε χαθεί από πολύν καιρό.

Εκείνη, όμως, ευδόκησε να μ' επισκεφθεί και να με νουθετήσει, για να μην αμαρτάνω. 
Μου είπε : ” Δεν μου είναι αρεστά τα έργα σου” .

Τα λόγια Της ήταν ευχάριστα, ήρεμα, μειλίχια και συγκίνησαν την ψυχή .

Πέρασαν πάνω από σαράντα χρόνια, αλλά η ψυχή μου δεν μπορεί να λησμονήσει εκείνη την γλυκειά φωνή και δεν γνωρίζω πώς να ευχαριστήσω την αγαθή και σπλαγχνική Μητέρα του Θεού.”


Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης